Vol119美绪居家床上脱性感内衣露傲人豪乳33P美绪蜜桃社

Vol119美绪居家床上脱性感内衣露傲人豪乳33P美绪蜜桃社

凡此之类,皆是丸散,丸散竟便依节度用之。其润湿药,如门冬、干地黄辈,皆先切曝,独捣令扁碎,更出细擘曝干。

男用雌,女鸡肝治肝虚目暗,治气噎食不消。红豆蔻温肺散寒,醒脾燥湿,消食解酒。

一名当道,一名,一名虾蟆衣,一名牛遗,一名胜舄。 生食可清六腑之热,熟食可滋五脏之阴,虚火宜熟,实火宜生,梨汁润肠清痰止嗽。

 血寒者多用,血热者宜少用,不过三四分,为向导而已。今铜官更无曾青,惟出始兴。

主治咳逆上气,明目,益精,安五脏,通百节,利九窍。 案如此说,溲疏主治与牡荆都不同,其形类乖异,恐乖实理。

兴阳事,止肾泄,固精气,止腰疼。治痰嗽,宜加入姜汁蜜水。

Leave a Reply