Vol367嫩模朱可儿厦门旅拍私房浴室撩裙露开档黑丝裤袜惹火诱惑写真50P朱可儿花漾

Vol367嫩模朱可儿厦门旅拍私房浴室撩裙露开档黑丝裤袜惹火诱惑写真50P朱可儿花漾

苦坚∶如当归六黄汤加减,以育阴泻火固表;清养∶如西洋参、生地、麦冬、黄连、甘草、小麦、百合、竹叶、茯苓、莲子心之类,择而为剂可也。凡欲取深远疼痛之邪,必得身长末锋之针,如法以刺之,方能使深邪出,远痹解,而得安康也。

 从外陵下一寸,亦旁开中行二寸,大巨穴也,从大巨下三寸,亦旁开中行二寸,即水道穴也。如昏蒙而厥者,可加厥症返魂又有神昏烦,舌苔黄燥黑燥而有质地,此胃肠实邪,浊气壅闭。

凡外感内伤,飞尸猝中,暴厥自经,跌压诸症,见有此状者,无论大小均可服之。以余所验,凡治温热病初起,不问兼风兼寒,脉浮脉紧,恶风恶寒,而外热势盛,法当偏重于表者,通用双解散加葱豉,或凉膈散去硝黄加葱豉,以和解内外之热邪,使表里齐解,奏功最捷。

虽然,火散则为热,热聚则为火,火与热只在聚散之间,故清热与泻火,可分而亦可合;但其先后缓急之间,所用方法,界限必须厘清耳。倦食,手足厥冷,加广木香八分,公丁香、安边桂各三分,寒战切牙,加安边桂二分,浓附块三分,酒炒白芍七分,煨诃子、煨肉果各二分。

【注】凡捻针时,虽一般在手,而指法不同,故功有两般也。 \r大肠经穴图\p06-d43a52.bmp\r经云∶脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

不即病者,寒毒藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病,暑病者,热极重于温也。 如不见效,将本方加蜒蚰梅即愈,乃治喉癣之圣药。

Leave a Reply